Thông báo về việc đối thoại, tổ chức bốc thăm đất dịch vụ thuộc dự án khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên trên địa bàn xã Thanh Trù (lần 3)

27/05/2020

Các tin đã đưa ngày: