Tài liệu về công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định của Việt Nam thời gian qua

26/05/2020

Ngày 20/5/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành công văn số 2100 về gửi tài liệu tuyên truyền hoạt động phòng chống hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định của Việt Nam thời gian qua. Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử giới thiệu toàn văn nội dung: "Tài liệu về công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định của Việt Nam thời gian qua" để cho Nhân dân được biết. Tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương soạn thảo.

Nội dung chi tiết của Tài liệu xem tại đây./.

Nguồn: Công văn số 2100-CV/BTGTU
ngày 20/5/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 

Các tin đã đưa ngày: