Kế hoạch tạm ngừng cấp điện từ ngày 27/5-31/5/2020

25/05/2020

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc dự kiến sẽ tạm ngừng cấp điện để phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng một số đường dây và trạm biến áp trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, Phúc Yên và huyện Yên Lạc, thời gian như sau:

1. Khách hàng sử dụng điện khu vực TP Vĩnh Yên:

- Khách hàng sử dụng điện trên đường 484  trạm 110kV Vĩnh Yên mất điện các trạm biến áp cụ thể sau:

TT

TÊN ĐƯỜNG DÂY
THIẾT BỊ

THỜI GIAN DỰ KIẾN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bắt đầu

Kết thúc

Giờ,
 phút

Ngày

Giờ,
 phút

Ngày

1

Hà Tiên 3

07:00

27/5

13:30

27/5

Bảo dưỡng đường dây và TBA

2

Xóm Bầu

07:00

27/5

13:30

27/5

Bảo dưỡng đường dây và TBA

3

Xóm Bầu 4

07:00

27/5

13:30

27/5

Bảo dưỡng đường dây và TBA

4

Hà Tiên 6

10:30

27/5

13:30

27/5

Bảo dưỡng đường dây và TBA

5

Xóm Đậu

10:00

30/5

13:30

30/5

Bảo dưỡng đường dây và TBA

6

Ngân hàng TMCP Công thương VN

06:30

30/5

08:30

30/5

Bảo dưỡng đường dây và TBA

7

Viễn thông Vĩnh Phúc

08:30

30/5

10:00

30/5

Bảo dưỡng đường dây và TBA

8

Lý Bôn

06:30

30/5

07:30

30/5

Bảo dưỡng đường dây và TBA

9

Lý Bôn 1

07:30

30/5

08:30

30/5

Bảo dưỡng đường dây và TBA

10

Tô Hiệu

08:30

30/5

09:30

30/5

Bảo dưỡng đường dây và TBA

11

Tô Hiệu 1

09:30

30/5

10:30

30/5

Bảo dưỡng đường dây và TBA

12

Khách sạn Vĩnh Yên

10:30

30/5

11:30

30/5

Bảo dưỡng đường dây và TBA

13

Truyền hình Vĩnh Phúc

10:30

30/5

14:30

30/5

Bảo dưỡng đường dây và TBA

14

Nhà khách tỉnh Ủy

06:30

30/5

07:30

30/5

Bảo dưỡng đường dây và TBA

15

Trạm 19/5

07:30

30/5

08:30

30/5

Bảo dưỡng đường dây và TBA

16

Rừng Lim

08:30

30/5

09:30

30/5

Bảo dưỡng đường dây và TBA

17

Bưu Điện tỉnh VP

09:30

30/5

10:30

30/5

Bảo dưỡng đường dây và TBA

18

Kho Bạc tỉnh VP

10:30

30/5

11:30

30/5

Bảo dưỡng đường dây và TBA

19

Đầm Vạc 2

13:30

30/5

14:30

30/5

Bảo dưỡng đường dây và TBA

20

Cty TNHH Haesung Vina T5

09:30

31/5

11:30

31/5

Bảo dưỡng đường dây và TBA

21

Cty TNHH WORLD PS Vina

13:30

31/5

15:30

31/5

Bảo dưỡng đường dây và TBA

22

Cty TNHH MTV Thiện Mỹ

15:30

31/5

17:30

31/5

Bảo dưỡng đường dây và TBA

- Đường dây 472 trạm 110kV Vĩnh Yên dự kiến mất điện từ 07h00÷09h30 ngày 31/05/2020 gồm các trạm biến áp cụ thể sau: Cty Cơ khí CXVN1 1500kVA T1, T6; Cty CP BQLReal; Cty Lục Nam; TBA Khai Quang 12; TBA Khai Quang 6; TBA Khai Quang 5; Cty Đạt Hòa T2.

2. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Yên Lạc:

- Khách hàng sử dụng điện trên đường 479,  trạm 110kV Vĩnh Tường mất điện các trạm biến áp cụ thể sau:

TT

TÊN ĐƯỜNG DÂY
THIẾT BỊ

THỜI GIAN DỰ KIẾN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bắt đầu

Kết thúc

Giờ,
 phút

Ngày

Giờ,
 phút

Ngày

1

Yên Thư 2

06:00

28/5

11:30

28/5

Bảo dưỡng đường dây và TBA

2

Phương Trù

13:30

28/5

18:00

28/5

Bảo dưỡng đường dây và TBA

3

Thủ Ích 3

06:00

28/5

11:30

28/5

Bảo dưỡng đường dây và TBA

4

Đồng Lạc

06:00

29/5

11:30

29/5

Bảo dưỡng đường dây và TBA

5

Vĩnh Đông 2

14:00

29/05

16:30

29/05

Bảo dưỡng đường dây và TBA

3. Khách hàng sử dụng điện khu vực TP Phúc Yên:

- Đường dây 477 trạm 110kV Thiện Kế dự kiến mất điện 02 lần, lần 01 từ 7h00÷8h00, lần 02 từ 15h30÷16h30 ngày 27/5/2020 gồm các TBA cụ thể sau: Ngọc Quang, Sân Gôn T4, CS Lê Duẩn T2.

- Đường dây 477 trạm 110kV Thiện Kế dự kiến mất điện từ 7h30÷8h30 ngày 06/05/2020 gồm các TBA cụ thể sau: Hồng Hạc 5, Hồng Hạc 6, Hồng Hạc 15, Hồng Hạc 16.

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thông báo tới quý khách hàng sử dụng điện được biết và chủ động nguồn điện dự phòng để đảm bảo ổn định sản xuất, sinh hoạt. Mọi thông tin khi cần hỗ trợ quý khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài 19006769. Rất mong nhận được sự thông cảm, chia sẻ của Quý khách hàng sử dụng điện.

Giám đốc C.ty Điện lực Vĩnh Phúc
Thạc sỹ Nguyễn Quốc Hưng

 

Các tin đã đưa ngày: