Tòa án nhân dân huyện Yên Lạc: Thông báo tìm kiếm anh Trần Trung Kiên

19/05/2020

Tòa án nhân dân huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc thông báo tìm kiếm thông tin của anh Trần Trung Kiên; sinh năm 1992; nơi cư trú trước khi biệt tích: Thôn Xuân Đài, xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

Anh Trần Trung Kiên vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 11 năm 2011.

Khi biết được thông báo này, đề nghị anh Trần Trung Kiên liên hệ với Tòa án nhân dân huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc theo địa chỉ: Thôn Đoài, thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người là đã chết hoặc ai biết được tin tức về anh Trần Trung Kiên thì thông báo cho Tòa án nhân dân huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc theo địa chỉ như trên; Ủy ban nhân dân xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc; người yêu cầu.

Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của anh Trần Trung Kiên thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người là đã chết.

Nguồn: Quyết định số 02/2020/QĐ-TA ngày 15/5/2020
của Tòa án nhân dân huyện Yên Lạc

 

 

Các tin đã đưa ngày: