Kế hoạch triển khai thực hiện một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

15/05/2020

Nhằm triển khai kịp thời một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh để bảo đảm tốt nhất các điều kiện chăm sóc y tế, sinh hoạt, dinh dưỡng đối với người bị cách ly và đảm bảo các chế độ cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch, ngày 08/5/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 74/KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính phủ về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 và Quyết định số 740a/QĐ-UBND ngày 01/04/2020 của UBND tỉnh.

Theo đó, đối tượng, mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ được thực hiện đúng quy định tại Nghị quyết số 37/NQ-CP và Quyết định số 740a/QĐ-UBND, cụ thể như sau:

Người Việt Nam, người nước ngoài đang bị áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc tại cơ sở, địa điểm khác (không áp dụng đối với hình thức cách ly tại nhà, nơi lưu trú, khách sạn, resort, doanh nghiệp) được hỗ trợ tiền ăn với mức 80.000 đồng/ngày trong thời gian cách ly. Trường hợp người bị cách ly có các khoản hỗ trợ, tài trợ khác thì thực hiện cắt giảm tổng số tiền hỗ trợ khi thanh, quyết toán. Ngoài ra đối tượng này còn được cấp không thu tiền đối với những nhu yếu phẩm như: nước uống, khẩu trang, khăn mặt, dung dịch sát khuẩn ... với tổng chi phí tối đa là 40.000 đồng/ngày trong thời gian cách ly.

Trường hợp đang trong thời gian cách ly y tế tập trung mà mắc các bệnh khác phải khám và điều trị thì Quỹ bảo hiểm thanh toán phần chi phí khám, điều trị như trường hợp đi khám, chữa bệnh đúng tuyến đối với người có thẻ bảo hiểm y tế. Ngân sách nhà nước chi trả phần chi phí đồng chi trả của người bệnh và các chi phí ngoài phạm vi hưởng bảo hiểm y tế. Người không có thẻ bảo hiểm y tế nếu là người Việt Nam thì được ngân sách nhà nước chi trả, người nước ngoài thì tự chi trả kinh phí khám, điều trị.

Cán bộ y tế, người lao động tham gia phòng, chống dịch tùy từng đối tượng, nhiệm vụ cụ thể sẽ được hưởng phụ cấp từ 150.000 đồng đến 300.000 đồng/ngày.

Người tham gia thường trực chống dịch 24/24 giờ được hưởng phụ cấp là 130.000 đồng/ngày, mức hỗ trợ tiền ăn là 80.000 đồng/phiên trực.

Cán bộ y tế, quân đội, công an thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở cách ly y tế tập trung (không áp dụng với hình thức cách ly tại nhà, nơi lưu trú, khách sạn, resort, doanh nghiệp); người tham gia thực hiện nhiệm vụ phân luồng, làm thủ tục cho người nhập cảnh; người bảo vệ khu vực cách ly tại các địa bàn dân cư theo chỉ định của cơ quan quản lý nhà nước; cán bộ y tế thường trực 24/24 giờ tại cơ sở điều trị cách ly y tế để chăm sóc, điều trị người mắc, nghi mắc Covid-19 được hỗ trợ tiền ăn là 80.000 đồng/ngày.

Cộng tác viên, tình nguyện viên tham gia chống dịch trong thời gian có dịch Covid-19 cũng được bồi dưỡng từ 80.000 đồng đến 130.000 đồng/ngày tùy theo nhiệm vụ thể.

UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan tổng hợp, đề xuất chế độ phụ cấp chống dịch cho cán bộ y tế, người lao động thuộc các cơ sở y tế tham gia phòng, chống dịch; Người tham gia thường trực chống dịch 24/24 giờ của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh, cán bộ y tế thường trực chống dịch 24/24 giờ; Cộng tác viên, tình nguyện viên; chế độ hỗ trợ cho cán bộ y tế, thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở cách ly y tế tập trung và cơ sở cách ly y tế điều trị (nếu có). Đồng thời, chủ trì tổng hợp một số chi phí khác liên quan đến BHYT, hỗ trợ cho công dân cách ly y tế tập trung và cách ly y tế điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế ... tham mưu đề xuất UBND tỉnh xử lý kịp thời những vướng mắc phát sinh, đảm bảo thực hiện nghiêm, kịp thời, có hiệu quả Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính phủ.

Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bảo hiểm xã hội cấp huyện chủ trì phối hợp với Sở Y tế thanh toán chi phí khám chữa bệnh khác của công dân Việt Nam có thẻ bảo hiểm y tế trong thời gian cách ly y tế tập trung được các cơ sở y tế khám và điều trị.

Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh cân đối, bố trí nguồn kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch đảm bảo chặt chẽ, đúng đối tượng, mức hỗ trợ, không trùng lắp về nhiệm vụ giữa các đơn vị, công khai, minh bạch và phù hợp với các cấp độ dịch bệnh đồng thời tham mưu đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chi trả.

Công an tỉnh và Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, đơn vị liên quan tổng hợp kinh phí phụ cấp và hỗ trợ của lực lượng công an và quân đội trong tỉnh tham gia phòng, chống dịch gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh cấp kinh phí.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp phối hợp với cơ quan y tế tổng hợp kinh phí hỗ trợ chi trả chế độ cho các cộng tác viên, tình nguyện viên trực tiếp tuyên truyền, vận động nhân dân, phát tờ rơi hoặc tham gia diễn tập và các đối tượng khác, báo cáo UBND cùng cấp xem xét, quyết định hỗ trợ kinh phí.

UBND các huyện, thành phố và UBND cấp xã cân đối, bố trí và cấp kinh phí thực hiện Kế hoạch cho các nội dung phục vụ phòng, chống dịch được quy định tại Nghị quyết số 37 và Quyết định số 740a theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

Minh Hiển

 

Các tin đã đưa ngày: