Hướng dẫn các bước nộp và theo dõi hồ sơ trực tuyến trên Hệ thống dịch vụ công tỉnh Vĩnh Phúc

31/03/2020

Trước diễn biến phức tạp của Covid-19, tỉnh Vĩnh Phúc khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tăng cường sử dụng dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 tại Cổng dịch vụ công tỉnh Vĩnh Phúc, địa chỉ: dichvucong.vinhphuc.gov.vn.

Sau đây, Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh Vĩnh Phúc hướng dẫn các bước nộp và theo dõi hồ sơ trực tuyến trên Hệ thống dịch vụ công tỉnh Vĩnh Phúc.

Các tin đã đưa ngày: