Cơ sở cách ly tập trung của tỉnh Vĩnh Phúc để phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 được đặt tại Trường Quân sự (cũ), xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên

17/02/2020

Ngày 14/02/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 296/QĐ-UBND về thành lập cơ sở cách ly tập trung của tỉnh Vĩnh Phúc để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

Theo đó, tỉnh Vĩnh Phúc sử dụng cơ sở vật chất của Trường Quân sự (cũ), nay là cơ sở của Trung đoàn 834 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Phúc, địa chỉ: Km số 2+300, đường Trần Phú, xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc làm cơ sở cách ly tập trung (hay còn gọi là Cơ sở giới hạn tập trung) để phòng, chống dịch bệnh, phục vụ việc cách ly các cá nhân thuộc đối tượng cách ly theo qui định.

Việc tổ chức thực hiện tại cơ sở cách ly được quy định cụ thể như sau: Có nội quy khu vực cách ly; Đảm bảo cơ sở vật chất thiết yếu cho nhu cầu sinh hoạt của người được cách ly. Cung ứng suất ăn cho từng người trong thời gian cách ly; Không tổ chức ăn uống tập trung đông người trong khu vực cách ly; Đảm bảo an toàn thực phẩm trong quá trình cách ly; Tạo điều kiện động viên chia sẻ, giúp đỡ người được cách ly để người được cách ly yên tâm thực hiện việc cách ly trong suốt thời gian theo dõi; Giám sát chặt chẽ việc thực hiện cách ly và tiến hành cưỡng chế cách ly y tế nếu người được cách ly không tuân thủ yêu cầu cách ly y tế;  Đảm bảo an ninh, an toàn tại khu vực cách ly.

UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chịu trách nhiệm vận hành hoạt động của cơ sở cách ly tập trung, đảm bảo các điều kiện về cơ sờ vật chất, nhà cửa, điện nước, vật dụng, đồ dùng sinh hoạt, ăn uống để phục vụ cho công tác thu dung người được cách ly; phối hợp với Công an tỉnh đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở cách ly tập trung để phòng, chống dịch bệnh do nCoV trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Đồng thời, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, xây dựng quy chế phối hợp giữa Sở Y tế, Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh để quản lý các đối tượng tại khu vực cách ly.

Sở Y tế chịu trách nhiệm đảm bảo về công tác y tế theo quy định tại điểm 1, mục 2, phần IV, Quyết định số 344/QĐ-BYT ngày 07/02/2020 của Bộ Y tế ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV” và các quy định khác có liên quan.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở và xung quanh khu vực cơ sở cách ly tập trung.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/02/2020.

Đặng Ngọc

 

Các tin đã đưa ngày: