Kế hoạch xả nước từ các hồ thủy điện để phục vụ bơm nước gieo cấy lúa vụ Đông Xuân năm 2019-2020

16/12/2019

Bộ Nông nghiệp & phát triển nông thôn và Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã thống nhất thực hiện ba đợt xả nước từ các hồ thủy điện, theo đó lịch lấy nước tại các tỉnh, thành phố Trung du và đồng bằng Bắc bộ gồm 03 đợt tổng cộng 18 ngày như sau:

Đợt 1: Từ 0h00 ngày 20/01/2020 đến 24h ngày 23/01/2020, 4 ngày;

Đợt 2: Từ 0h00 ngày 05/02/2020 đến 24h ngày 12/02/2020, 8 ngày;

Đợt 3: Từ 0h00 ngày 19/02/2020 đến 24h ngày 24/02/2020, 6 ngày.

Để phối hợp đồng bộ trong việc xả nước và lấy nước đảm bảo phục vụ tốt cho bà con nông dân gieo cấy lúa vụ Đông Xuân năm 2019-2020, tránh lãng phí nước ảnh hưởng đến cấp điện trong mùa khô năm 2020 và sử dụng điện tiết kiệm, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thông báo tới các đơn vị Thủy nông và nhân dân được biết, đề nghị đơn vị Thủy nông tập trung lấy đủ nước vào ruộng, sử dụng có hiệu quả nguồn nước trong thời gian các đợt xả nước từ các hồ thủy điện, đảm bảo cung cấp đủ lượng nước đổ ải và tưới dưỡng cho lúa vụ Đông Xuân năm 2019-2020.

Giám đốc Công ty Điện lực Vĩnh Phúc
Thạc sỹ Nguyễn Quốc Hưng

Các tin đã đưa ngày: