Danh sách cán bộ đầu mối thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành tỉnh Vĩnh Phúc

25/11/2019

Danh sách cán bộ đầu mối thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành tỉnh Vĩnh Phúc

              (Ban hành kèm theo Quyết định số 2981/QĐ-UBND ngày 21/11/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

 

STT

Cơ quan, đơn vị

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Di động

Cố định

1

Văn phòng UBND tỉnh

Nguyễn Tiến Hạnh

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

0983275525

3843039

hanhnt@vinhphuc.gov.vn

Nguyễn Khắc Thu

Trưởng phòng Kiểm  soát thủ tục hành chính

0913572647

3716363

thunk@vinhphuc.gov.vn

Phùng Văn Long

Phó Trưởng phòng Kiểm  soát thủ tục hành chính

0886.355.777

3616128

longpv@vinhphuc.gov.vn

Nguyễn Tuấn Phương

Chuyên viên phòng Kiểm  soát thủ tục hành chính

0968589321

3616128

phuongnt@vinhphuc.gov.vn

Phan Thị Bích Nguyệt

Chuyên viên phòng Kiểm  soát thủ tục hành chính

0912559377

3716818

nguyetptb@vinhphuc.gov.vn

Nguyễn Thị Ngọc

Trung tâm tin học - công báo

0915334678

 

ngocnt@vinhphuc.gov.vn

Nguyễn Phương Đường

Phó Trưởng phòng Hành chính tổ chức

0915550984

 

duongnp@vinhphuc.gov.vn

Vũ Thị Quế Vương

Chuyên viên phòng Hành chính quản trị

0912500956

 

vuongvtq@vinhphuc.gov.vn

2

Sở Công Thương

Lê Tiến Anh

Phó Giám đốc Sở

0913057388

02113530.988

Anhlt@vinhphuc.gov.vn

Lê Thị Thu Hiền

Phó Chánh Văn phòng

0912876269

02113862477

Hienltt2@vinhphuc. gov.vn

Dương Đức Long

Chuyên viên phòng Quản lý thương mại

0966168670

02113840069

LongDD@vinhphuc.gov.vn

3

Sở Giao thông vận tải

Lê Văn Kiên

Phó giám đốc

0912548025

0211.3862697

Kienvoivp@gmail.com

Trương Trung Thực

Chánh Văn phòng

0913284038

0211.3862879

TrungTrungThucgtvt@gmail.com

4

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Nguyễn Văn Độ

Giám đốc Sở

0986.085.566

 

donv@vinhphuc.gov.vn

Dương Vân Anh

Chánh Văn phòng Sở

0983.853.638

3862480

anhdv@vinhphuc.gov.vn

Dương Anh Vĩ

Phó Trưởng phòng Đấu thầu, thẩm định và giám sát đầu tư

0988.083.411

3845026

vida@vinhphuc.gov.vn

Phùng Thị Vân Quỳnh

Phó Chánh Văn phòng Sở

0982.026.182

3862480

vanquynh.dpi@ gmai.com

5

Sở Ngoại vụ

Lê Thị Nhung

Phó Chánh Văn phòng Sở

0978808698

3595899

nhunglt@vinhphuc.gov.vn

6

Sở Nội vụ

Trần Văn Hòa

Phó Giám đốc Sở

098.304.8469

0211.3847.214

 

Lại Quang Huy

Chánh Văn phòng Sở

0903.206.061

0211.3716.262

 

Đỗ Đức Toàn

Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp-Ban Thi đua khen thưởng tỉnh

0975.669.985

0211.3711.299

 

7

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bùi Như Ý

Phó Giám đốc Sở

0913.587.517

3.840.018

Ybn@vinhphuc.gov.vn

Trần Quốc Vệ

Chánh Văn phòng Sở

0914.387.175

3.726.555

Vetq@vinhphuc.gov.vn

Đinh Thị Thanh Hà

Chuyên viên Văn phòng Sở

0979.560.500

3.721.964

Hadtt4@vinhphuc.gov.vn

8

Sở Tài chính

Nguyễn Thị Hà

Chuyên viên Văn phòng Sở

0986.059.936

 

ha.stcvp@gmail.com

9

Sở Tài nguyên và Môi trường

Phan Tuệ Minh

Giám đốc Sở

0912.015.963

 

phantueminhvp@gmail.com

Nguyễn Thị Phương Loan

Phó Chánh Văn phòng Sở

0989.364.068 0915.802.989

 

loannpvp@gmail.com

Dương Hồng Biên

Chuyên viên Văn phòng Sở

0974.932.955

 

bientnmtvp@gmail.com

10

Sở Thông tin và Truyền thông

Đào Đặng Thu Huệ

Phó Chánh Văn phòng Sở

0986.248.666

3721456

huedđt@vinhphuc.gov.vn

hueanh@gmail.com

11

Sở Tư pháp

Kim Thị Ánh

Phó Giám đốc

0986018855

02113716776

anhkt2@vinhphuc.gov.vn

Vũ Xuân Quyết

Phó Chánh Văn phòng

Phụ trách Văn phòng

0985151715

02113841619

quyetvx@vinhphuc.gov.vn

Phạm Thị Phương Anh

Phó Chánh văn phòng

0982058808

02113847452

anhptp@vinhphuc.gov.vn

Nguyễn Thị Mai Phương

Phó Trưởng Phòng hành chính tư pháp

0982084089

02113840572

phuongntm2@vinhphuc.gov.vn

12

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Dương Quang Ứng

Phó Giám đốc Sở

0913284238

3500.858

ungdq@vinhphuc.gov.vn

Vũ Mạnh Hồng

Chánh Văn phòng Sở

0913369376

3847.277

hongvm@vinhphuc.gov.vn

Hoàng Thị Ngọc Yến

Chuyên viên Văn phòng Sở

0983795414

3847.774

yenhtn@vinhphuc.gov.vn

13

Sở Xây dựng

Trần Quang Ngọc

Phó Giám đốc Sở

0903455568

0211. 3716.036

Ngoctq@vinhphuc.gov.vn

Kim Đình Hùng

Phó Chánh Văn phòng Sở

0985739888

 

kimhungvy@gmail.com

14

Thanh tra tỉnh

Hoàng Minh Đạo

Chánh Văn phòng

0978375386

 

daohnttr@gmail.com

15

Sở Y tế

Nguyễn Văn Phong

Phó Giám đốc Sở

0913.284.899

656.179

Phongnv6@vinhphuc.gov.vn

Tô Thị Bích Liên

Phó Chánh Văn phòng Sở

0988.90.2929

3722.619

ttbichlienvp@gmail.com

Lưu Thị Hồng Lê

Trưởng phòng Quản lý hành nghề

0912.739394

3842.287

lehongluu@gmail.com

16

Sở Khoa học và công nghệ

Bùi Hữu Hưng

Phó Giám đốc Sở

0904651819

 

hungbh@vinhphuc.gov.vn

Phạm Thị Minh Tâm

Phó Chánh Văn phòng Sở

0916012024

 

TamPTM@vinhphuc.gov.vn

17

Sở Giáo dục và Đào tạo

 Nguyễn Xuân Trường

Phó Giám đốc Sở

0912280766

02113505188

truongnx2@vinhphuc.gov.vn

Nguyễn Xuân Quảng

Chuyên viên Văn phòng

0917636256

02113716107

quangnx2@vinhphuc.gov.vn

Phạm Đình Thúy

Chuyên viên phòng KT&QLCLGD

0912453887

02113842958

thuypd@vinhphuc.gov.vn

18

Ban Dân tộc

Nguyễn Việt Cường

Chánh Văn phòng Sở

0912.433.937

3.646.367

Cuongnv3@vinhphuc.govn

19

Ban Quản lý các Khu công nghiệp

Nguyễn Thị Hoàng Lương

Phó Trưởng phòng  Kế hoạch tổng hợp

0982.123.169

3843407

hoangluong3112@gmail.com

20

Sở Lao động, Thương binh và XH

Nguyễn Việt Phương

Giám đốc Sở

0971733333

 

phuongnv@vinhphuc.gov.vn

Nguyễn Thị Thu Hương

Phó Chánh Văn phòng

0983 213 819

3 862 523

Huongntt6@vinhphuc.gov.vn

Dương Thị Thủy

Phó Trưởng phòng Người có công, Sở Lao động - TB&XH

0984756446

 

Thuydt3@vinhphuc.gov.vn

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: