Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 11/2019

13/11/2019

Ngày 05/11/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì chủ trì tiếp công dân định kỳ theo quy định. Cùng dự tiếp công dân với Chủ tịch UBND tỉnh có lãnh đạo các sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Tư pháp, Lao động Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Xây dựng, Cục Thi hành án tỉnh và đại diện UBND huyện, thành phố: Tam Dương, Phúc Yên, Vĩnh Yên, Bình Xuyên, Tam Đảo, Vĩnh Tường, Yên Lạc, Sông Lô.

Chi tiết kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 11/2019 xem tại đây./.