Tỉnh Hậu Giang tổ chức Cuộc thi sáng tác Mẫu quà tặng lưu niệm Du lịch tỉnh Hậu Giang lần thứ I năm 2019

07/11/2019

Theo đề nghị phối hợp của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang, nhằm mục đích tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Cuộc thi sáng tác Mẫu quà tặng lưu niệm Du lịch tỉnh Hậu Giang lần thứ I năm 2019, Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử Vĩnh Phúc trân trọng giới thiệu Kế hoạch và Thể lệ Cuộc thi để mọi tổ chức, cá nhân biết và tham gia.

Chi tiết Kế hoạch và Thể lệ cuộc thi xem tại đây./.

Nguồn: Công văn số 1259/STTTT-TTBCXB
ngày 29/10/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông Hậu Giang

 

Các tin đã đưa ngày: