Vĩnh Phúc giao quyền tự chủ tài chính cho 16 đơn vị sự nghiệp công lập khối tỉnh quản lý

24/10/2019

Ngày 18/10/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2566/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập khối tỉnh quản lý giai đoạn 2019-2020 theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ (đợt 1).

Theo đó, có 16 đơn vị  được giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2019-2020, trong đó: có 09 đơn vị là đơn vị SNCL tự đảm bảo một phần chi thường xuyên; 07 đơn vị là đơn vị SNCL do ngân sách đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên.

Kinh phí giao thực hiện chế độ tự chủ tài chính năm 2019 và năm 2020 cho 12 đơn vị là: 60.271 triệu đồng. Đối với Trường Chính trị tỉnh và các Trường Cao đẳng thuộc tỉnh quản lý, kinh phí ngân sách hỗ trợ chi thường xuyên hàng năm trên cơ sở chỉ tiêu đào tạo được UBND tỉnh giao.

Mức kinh phí giao tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập khối tỉnh quản lý được xác định theo mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng/người, thực hiện trong giai đoạn từ năm 2019 đến 2020.

Để thực hiện tốt quyết định này, UBND tỉnh Giao các Sở, ngành, đơn vị là cơ quan chủ quản của các đơn vị SNCL chịu trách nhiệm thông báo, giám sát, chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính trong đơn vị theo quy định pháp luật, đảm bảo phù hợp với năng lực của mỗi đơn vị, công khai, minh bạch, thiết thực, hiệu quả, chặt chẽ, đúng quy định pháp luật hiện hành; thường xuyên nắm bắt, kiểm tra, giám sát, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, tạo điều kiện cho các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xem chi tiết Quyết định số 2566/QĐ-UBND tại đây.

Đặng Ngọc

 

Các tin đã đưa ngày: