Thông báo về việc tiếp dân định kỳ tháng 10/2019 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy

25/10/2019

Trong tháng 10-2019, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh bận dự Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIV. Do vậy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy không tổ chức buổi tiếp dân định kỳ tháng 10/2019.

Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan được giao nhiệm vụ giải quyết các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của dân được Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao tập trung giải quyết đúng thời hạn đã giao.

Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử trân trọng thông báo về việc tiếp dân định kỳ tháng 10/2019 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh để nhân dân, cán bộ, đảng viên, các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./.

Nguồn: Công văn số 1915-TB/TU    
ngày 23/10/2019 của Văn phòng Tỉnh ủy

 

Các tin đã đưa ngày: