Sở Xây dựng thông báo: Kêu gọi Nhà tài trợ sản phẩm quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

23/08/2019

Căn cứ  Quyết định số 1909/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc Phê duyệt danh mục các đồ án tổ chức công khai lựa chọn Nhà tài trợ sản phẩm sản phẩm quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trên địa bàn tỉnh đợt 1 năm 2019,

Sở Xây dựng thông báo kêu gọi Nhà tài trợ sản phẩm quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500  khu vực phát triển đô thị thuộc các đô thị loại V trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đợt 1 năm 2019 như sau:

1. Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới tại thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường: Quy mô khoảng 9,7ha; Phạm vi ranh giới: phía Bắc giáp với CCN Thổ Tang - Lũng Hoà; phía Nam giáp Trường Mầm non, đất nông nghiệp và đất hiện hữu; phía Đông giáp đất nông nghiệp và đất hiện hữu...

2. Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới tại thị trấn Tứ Trưng và thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường: Quy mô khoảng 30ha; Phạm vi ranh giới: phía Đông Bắc giáp kênh thủy lợi và đường giao thông hiện hữu; phía Đông Nam giáp kênh thủy lợi; phía Tây Nam giáp ĐT.304; phía Tây bắc giáp đất hiện hữu.

Xem trích lục vị trí tại đây.

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông tin kêu gọi tài trợ sản phẩm quy hoạch được đăng tải, các đơn vị có nhu cầu tài trợ sản phẩm gửi văn bản đề xuất về UBND tỉnh Vĩnh Phúc để được xem xét, xác nhận thông tin là đơn vị tài trợ sản phẩm, làm cơ sở triển khai các thủ tục lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các khu vực được kêu gọi.

Sản phẩm quy hoạch được tài trợ là sản phẩm của UBND tỉnh Vĩnh Phúc; được đơn vị tài trợ tổ chức lập, trình thẩm định và phê duyệt theo đúng quy định của Luật Quy hoạch năm 2009, Luật Xây dựng năm 2014 và các Nghị định, Thông tư, Quyết định hướng dẫn thi hành.

Kinh phí lập quy hoạch và triển khai các thủ tục liên quan đến thẩm định, phê duyệt quy hoạch do đơn vị tài trợ sản phẩm bố trí, không được nhà nước hoàn trả và không tính vào tổng mức đầu tư dự án đô thị sau này.

Đơn vị tài trợ sản phẩm không được ưu tiên trong quá trình lựa chọn Chủ đầu tư dự án. Việc lựa chọn Nhà đầu tư dự án ĐTXD Khu đô thị mới thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Thời gian nghiên cứu, khảo sát lập quy hoạch không quá 6 tháng kể từ ngày đơn vị được lựa chọn.

Nguồn: Công văn số 2819/SXD-QHKT
ngày 22/8/2019 của Sở Xây dựng

 

Các tin đã đưa ngày: