UBND tỉnh ban hành phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã; thành lập thị trấn, phường thuộc huyện, thành phố giai đoạn 2019 - 2021

16/08/2019

UBND tỉnh vừa ban hành Phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã; thành lập thị trấn, phường thuộc huyện, thành phố giai đoạn 2019 - 2021 trình, xin ý kiến Chính phủ và Bộ Nội vụ. Theo đó, căn cứ Nghị quyết số 1211 ngày 25/5/2016 của ủy ban Thường vụ Quốc hội và Công văn số 902  ngày 18/7/2019 của Tổng Cục Thống kê, tỉnh Vĩnh Phúc có 3/137 đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% cả 2 tiêu chuẩn về dân số và diện tích đó là xã Tân Cương, xã Phú Thịnh huyện Vĩnh Tường và thị trấn Tam Đảo huyện Tam Đảo thuộc diện phải sắp xếp trong giai đoạn 2019-2021 theo quy định tại Nghị quyết số 32 ngày 14/5/2019 của Chính phủ.

Phương án sắp xếp các đơn vị cấp xã được UBND tỉnh đưa ra như sau:

Sáp nhập xã Phú Thịnh và xã Tân Cương thành xã Tân Phú, sau khi sáp nhập xã Tân Phú có diện tích là 4,36 km2, quy mô dân số là 7.244 người, phía bắc giáp xã Cao Đại, phía nam giáp xã Thượng Trưng, xã Lý Nhân, phía đông giáp xã Lũng Hòa và thị trấn Thổ Tang, phía tây giáp xã Tây Đằng huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Dự kiến lấy trụ sở làm việc tại trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Tân Cương hiện nay. Theo kế hoạch, lộ trình thực hiện đến năm 2020 thực hiện kiện toàn sắp xếp các tổ chức bộ máy của đơn vị mới theo quy định, thực hiện xong các thủ tục chuyển đổi các loại giấy tờ có liên quan do thay đổi địa giới đơn vị hành chính theo hướng dẫn của cơ quan trung ương.

Về thị trấn Tam Đảo, UBND tỉnh cũng đề nghị giữ nguyên do đây là đơn vị hành chính đặc thù của tỉnh Vĩnh Phúc, biệt lập, cách xa các đơn vị hành chính khác của huyện Tam Đảo; nhằm phát triển thị trấn du lịch, dịch vụ và nghỉ dưỡng hiện đại trong tương lai.

Phương án thành lập thị trấn, phường thuộc huyện, thành phố:

Do tốc độ phát triển kinh tế - xã hội và đô thị hoá nhanh, đặc biệt là tại các xã đã đạt tiêu chuẩn đô thị loại V, đòi hỏi nhiều vấn đề mới cần giải quyết như: quản lý kinh tế; quản lý quy hoạch cảnh quan, xây dựng, kiến trúc đô thị, quản lý công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; quản lý thương mại - dịch vụ; quản lý kết cấu hạ tầng kỹ thuật; quản lý dân cư; phòng chống các tệ nạn xã hội; bảo đảm trật tự công cộng, cảnh quan và bảo vệ môi trường... Vì vậy, mô hình quản lý chính quyền nông thôn như hiện nay không còn phù hợp. Việc thành lập thị trấn thuộc huyện là cần thiết, tạo cơ sở cho sự phát triển mô hình tổ chức bộ máy quản lý chính quyền đô thị. UBND tỉnh đưa ra phương án trên cơ sở giữ nguyên hiện trạng địa giới hành chính của các xã để thành lập 04 thị trấn thuộc huyện và 01 phường thuộc thành phố cụ thể:

Thành lập thị trấn Bá Hiến, tổng diện tích tự nhiên là 12,81 km2, 20.136 nhân khẩu; thành lập thị trấn Đạo Đức, tổng diện tích tự nhiên là 9,45 km2, 15.260 nhân khẩu. Đây sẽ là 2 thị trấn mới thuộc huyện Bình Xuyên.

Thành lập thị trấn Hợp Châu, tổng diện tích tự nhiên là 9,99 km2, 10.267 nhân khẩu; thành lập thị trấn Đại Đình tổng diện tích tự nhiên là 34,56 km2, 11.520 nhân khẩu thuộc huyện Tam Đảo.

Thành lập phường Định Trung, tổng diện tích tự nhiên là 7,44 km2, 9.544 nhân khẩu thuộc thành phố Vĩnh Yên.

Như vậy, nếu Phương án được thực hiện, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ giảm 1 đơn vị hành chính cấp xã xuống còn 136.

Minh Hiển

Các tin đã đưa ngày: