Văn phòng UBND tỉnh: Thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Tin học - Công báo năm 2019

13/08/2019

Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc thông báo tuyển dụng viên chức theo Kế hoạch số 225/KH-VP ngày 02/8/2019 như sau:

1. Số lượng, vị trí việc làm tuyển dụng: 02 Lưu trữ viên (hạng III).

2. Điều kiện, tiêu chuẩn:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam, tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng; Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ được giao

- Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành văn thư, lưu trữ trở lên; nếu tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ chuyên ngành lưu trữ.

- Có chứng có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

3. Thời hạn và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 02/08/2019 đến 17h00 ngày 05/09/2019 (trong giờ hành chính của ngày làm việc) tại Phòng Hành chính - Tổ chức, Văn phòng UBND tỉnh, số 38 đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; điện thoại: 0211. 3861.364.

Văn phòng UBND tỉnh trân trọng thông báo.

Nguồn: Thông báo số 234/TB-vp ngày 09/8/2019 của Văn phòng UBND tỉnh

 

Các tin đã đưa ngày: