Sở Thông tin và Truyền thông: Cung cấp 2 dịch vụ công trực tuyến "Cấp phép xuất bản Bản tin" và "Cấp phép hoạt động in" kể từ ngày 20/8/2013

21/08/2013

        Từ ngày 20/8/2013, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) chính thức cung cấp 2 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: Cấp phép xuất bản bản tin và Cấp phép hoạt động in trên Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh Vĩnh Phúc tại địa chỉ: http://www.vinhphuc.gov.vn (mục: Dịch vụ công trực tuyến). Tại đây, cơ quan, doanh nghiệp tải được các biểu mẫu về máy tính, điền đầy đủ thông tin trong biểu mẫu, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu và gửi hồ sơ trực tuyến về Sở TT&TT. Quá trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ của Sở TT&TT được minh bạch, công khai thông qua mạng Internet. Sau khi có kết quả, cơ quan, doanh nghiệp trực tiếp mang hồ sơ gốc đến đối chiếu, nộp và nhận kết quả tại bộ phận một cửa của Sở TT&TT (có hướng dẫn chi tiết kèm theo công văn này).

        Sở TT&TT khuyến khích các cơ quan, doanh nghiệp thực hiện việc Cấp phép xuất bản bản tin và Cấp phép hoạt động in thông qua mạng Internet.  Song song với việc tiếp nhận hồ sơ, cấp phép trực tuyến nói trên, Sở TT&TT vẫn duy trì hình thức tiếp nhận hồ sơ cấp phép tại bộ phận một cửa của Sở đến hết năm 2013.

          Trong quá trình thực hiện, cơ quan, doanh nghiệp có vướng mắc, đề nghị  liên hệ: Phòng Báo chí - Xuất bản, Sở TT&TT, số 396 đường Mê Linh, P.Khai Quang, TP.Vĩnh Yên; điện thoại: 0211.3847.157, email: bantinttttvp@gmail.com

        (Nguồn: Công văn số 287/STTTT-BCXB ngày 15/8/2013 Sở Thông tin và Truyền thông)

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: