Vĩnh Phúc sáp nhập 274 thôn, tổ dân phố để thành lập 131 thôn, tổ dân phố

12/08/2019

Vừa qua, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 43/NQ-HĐND về việc sáp nhập và đổi tên các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo đó, HĐND tỉnh quyết nghị sáp nhập 274 thôn, tổ dân phố để thành lập 131 thôn, tổ dân phố và đổi tên 21 thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Cụ thể như sau:

Thành phố Vĩnh Yên sáp nhập 20 thôn, tổ dân phố (giảm 10 thôn, tổ dân phố).

Huyện Tam Dương sáp nhập 30 thôn, tổ dân phố (giảm 15 thôn, tổ dân phố).

Huyện Yên Lạc sáp nhập 15 thôn (giảm 08 thôn); đổi tên 13 thôn.

Huyện Bình Xuyên sáp nhập 29 thôn, tổ dân phố (giảm 16 thôn, tổ dân phố).

Thành phố Phúc Yên sáp nhập 52 thôn, tổ dân phố (giảm 27 thôn, tổ dân phố); đổi tên 07 tổ dân phố.

Huyện Vĩnh Tường sáp nhập 21 thôn, tổ dân phố (giảm 11 thôn).

Huyện Lập Thạch sáp nhập 49 thôn, tổ dân phố (giảm 25 thôn, tổ dân phố).

Huyện Sông Lô sáp nhập 56 thôn, tổ dân phố (giảm 30 thôn, tổ dân phố); đổi tên 01 tổ dân phố.

Huyện Tam Đảo sáp nhập 02 thôn (giảm 01 thôn, tổ dân phố).

Nghị quyết đã được HĐND tỉnh khóa XVI, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 12/7/2019 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nga Hải

Các tin đã đưa ngày: