Người cán bộ mặt trận luôn coi trọng lợi ích của nhân dân

09/07/2019

Đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động ở địa phương, các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, quốc phòng, an ninh của tổ dân phố 2, phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên luôn đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kết quả này nhờ sự đóng góp không nhỏ của Trưởng ban công tác mặt trận Đỗ Đăng Kiểm. Ông được nhiều người biết đến với lòng nhiệt tình, sự tận tâm, trách nhiệm.

Mỗi khi triển khai chính sách hay hoạt động trong tổ dân phố, ông Kiểm (giữa) thường xuyên bàn bạc,
trao đổi kỹ với tổ trưởng TDP, tổ liên gia

Tổ dân phố 2 hiện có gần 150 hộ dân với hơn 600 khẩu, người dân chủ yếu là cán bộ hưu trí, sống bằng nghề kinh doanh nhỏ lẻ hoặc công tác trong các cơ quan nhà nước và làm công nhân tại các doanh nghiệp. Nắm rõ lợi thế của địa phương, ông Kiểm đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện hiệu quả các cuộc vận động do địa phương phát động như: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh; người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

Với kinh nghiệm nhiều năm giữ vai trò Bí thư chi bộ, tháng 11/2017, được phân công kiêm nhiệm Trưởng Ban công tác mặt trận, ông có nhiều lợi thế trong công tác phối hợp với các tổ dân phố, tổ liên gia, các đoàn thể để triển khai công việc. Nhờ đó, mọi việc dù nhỏ nhất đều được họp, được bàn, phân công cụ thể nên mọi hoạt động hầu hết đều trôi chảy, thuận lợi.

 Để người dân trong tổ dân phố yên tâm phát triển kinh tế, việc giữ vững an ninh trật tự luôn được đặt lên vị trí hàng đầu. Vì vậy, ngay sau khi có Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên hay những thông tin liên quan đến tình hình an ninh trật tự địa phương, ông đều phối hợp chặt chẽ với các tổ trưởng tổ liên gia, các thành viên trong Ban công tác mặt trận triển khai kịp thời, chính xác đến từng hộ dân. Ông và các thành viên trong gia đình luôn gương mẫu trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường; tuyên truyền, vận động người dân thu gom rác thải chuyển đến nơi tập kết. Với sự nỗ lực của Trưởng ban công tác mặt trận, tình trạng ứ đọng rác thải trong tổ dân phố không còn, các tụ điểm tập trung rác thải trước đây đã được xóa bỏ. Đặc biệt, triển khai Nghị quyết 01 của BCH đảng bộ thành phố Phúc Yên về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc xây dựng và thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn giai đoạn 2016- 2020, ông Kiểm với vai trò Bí thư chi bộ cùng tổ trưởng tổ liên gia, các thành viên Ban công tác mặt trận đã họp bàn, thống nhất xây dựng và thông qua Bản cam kết thực hiện quy chế quản lý trật tự đô thị trên địa bàn tổ dân phố. Trong đó, Bản cam kết được xây dựng gồm 10 điều dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm để người dân dễ thực hiện đã được tuyên truyền rộng rãi đến người dân với 121 hộ gia đình ký cam kết thực hiện. Việc làm này đã góp phần quan trọng xây dựng thành phố Phúc Yên trở thành đô thị văn minh, giàu đẹp.

Ông Kiểm chia sẻ: “Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, điều quan trọng, cốt lõi là người làm công tác mặt trận phải gương mẫu đi đầu trong thực hiện các phong trào, hoạt động của địa phương, đặt lợi ích của nhân dân trên lợi ích của cá nhân, có như vậy, công tác tuyên truyền, vận động mới có sức thuyết phục”.

Với sự nhiệt tình, tâm huyết trong công việc, ông Kiểm cùng các thành viên trong Ban công tác mặt trận tổ dân phố đã xây dựng tình đoàn kết toàn dân, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương. Đến nay, trong tổ dân phố 100% người dân có nhà ở kiên cố, không có người nghèo. Nhiều năm liền trong tổ dân phố không có người nghiện ma túy, không có tình trạng vi phạm pháp luật; 3 năm nay không có tình trạng sinh con thứ 3. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 97%, tổ dân phố nhiều năm liền đạt tổ dân phố văn hóa. 4 năm liên tục chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, Ban công tác mặt trận luôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Hồng Yến

Các tin đã đưa ngày: