Đưa việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đi vào chiều sâu

13/06/2019

Sau gần 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các ngành, các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, tạo chuyển biến tích cực, đưa việc thực hiện Chỉ thị ngày càng đi vào chiều sâu.

Để tăng cường vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp, BTV Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 55 về ban hành Quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh và Quy định số 05 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến huyện đã chỉ đạo lựa chọn những vấn đề nổi cộm, bức xúc để tập trung giải quyết như: Quản lý đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, giải tỏa hành lang an toàn giao thông, môi trường, công tác cán bộ... xây dựng kế hoạch, lộ trình giải quyết các vụ việc phức tạp. Qua đó, nhiều khó khăn, vướng mắc đã được tháo gỡ, giải quyết dứt điểm.

Hàng trăm tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác
được biểu dương trên Cổng Thông tin Giao tiếp điện tử tỉnh

Trong năm 2018, BTV Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm, mang tính đột phá nhằm làm chuyển biến rõ nét trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị là nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan Nhà nước; nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức các hội nghị, cuộc họp của cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; tăng cường thực hiện công tác đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân trong việc giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh, quốc phòng.

Các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm, phát hiện, xây dựng các mô hình, gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất hiện trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội với những việc làm cụ thể: Hiến đất, hiến tài sản, đóng góp ngày công, ủng hộ tiền xây dựng nông thôn mới; gương vượt khó vươn lên trong học tập, nông dân vượt khó vươn lên làm giàu, cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành xuất sắc chức trách nhiệm vụ được giao.

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực phẩm chất ngang tầm nhiệm vụ, từ đó hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn, thời gian qua, Chi cục thuế thành phố Vĩnh Yên gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với thực hiện tuyên ngôn ngành Thuế: “Minh bạch - chuyên nghiệp - liêm chính - đổi mới”.

Ông Nguyễn Trí, Bí thư Đảng bộ, Chi cục trưởng Chi cục Thuế thành phố Vĩnh Yên cho biết: Đảng bộ chi cục thuế thành phố Vĩnh Yên hiện có 68 đảng viên, sinh hoạt ở 5 chi bộ. Nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Đảng bộ chi cục đã triển khai nhiều việc làm cụ thể, thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Hằng tháng, qua các buổi sinh hoạt, các chi bộ kiểm điểm, đánh giá việc học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác thông qua những việc làm cụ thể của mỗi cán bộ, đảng viên; nêu rõ những việc đã làm được và những mặt còn hạn chế, đồng thời, đề ra phương hướng, giải pháp khắc phục. Đảng bộ tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên gắn với việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII). Đặc biệt, lãnh đạo chi cục, lãnh đạo các đội thuế nghiệp vụ, trưởng, phó các đoàn thể luôn gương mẫu, tự rèn luyện, tu dưỡng bản thân, thể hiện trách nhiệm, đi đầu trong mọi công việc được phân công, là tấm gương để cán bộ, đảng viên, công chức đơn vị noi theo. Qua đó, góp phần xây dựng tập thể chi cục ngày càng đoàn kết, vững mạnh.

Bộ phận một cửa Chi cục Thuế thành phố Vĩnh Yên luôn tận tình phục vụ người dân

Có mặt tại bộ phận một cửa Chi cục Thuế thành phố Vĩnh Yên, chúng tôi cảm nhận được không khí làm việc nghiêm túc, khẩn trương nơi đây. Cán bộ  trực bộ phận một cửa tận tình hướng dẫn người dân đến làm thủ tục thuế. Những nội dung người dân chưa hiểu rõ đều được cán bộ thuế ân cần giải thích hướng dẫn. 

Để rèn giũa cán bộ, đảng viên, Ban Chấp hành Đảng bộ Chi cục luôn chú trọng, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để mỗi cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa và từng bước hoàn thiện bản thân. Qua đó, hình thành ý thức tự giác, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong quá trình rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, lãnh đạo đơn vị thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, công chức để kịp thời phát hiện, uốn nắn những sai sót, khuyết điểm.

Dưới sự lãnh đạo sát sao, hiệu quả của Đảng bộ, sự nỗ lực phấn đấu của từng cán bộ, đảng viên, công chức, Chi cục thuế thành phố Vĩnh Yên liên tục hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, luôn dẫn đầu về thực hiện các chỉ tiêu thu ngân sách hàng năm. Năm 2018, 100% các thủ tục hành chính thuế, mức thuế khoán hộ kinh doanh được niêm yết công khai; 100% các doanh nghiệp được Cục thuế phân cấp quản lý thực hiện kê khai, nộp thuế điện tử, sử dụng hóa đơn điện tử. Chi cục hoàn thành vượt mức dự toán pháp lệnh được giao thu, đạt 110%.

Trong thời gian tới, toàn Đảng bộ tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân trong học tập và làm theo Bác; tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên ở mỗi chi, đảng bộ. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền; xây dựng kế hoạch đăng ký, làm theo Bác. Hằng năm, lấy kết quả, hiệu quả thực hiện là một trong những tiêu chuẩn cơ bản để nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên, bình xét khen thưởng. Quan tâm xây dựng, phát hiện và biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đức Hiền

Các tin đã đưa ngày: