Lan tỏa việc làm theo Bác ở chi bộ thôn Thành Công

26/12/2018

Học và làm theo Bác từ những việc làm cụ thể, thiết thực gắn với nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh thôn xóm, nhiều năm qua, Chi bộ thôn thôn Thành Công luôn được đánh giá là một trong những đơn vị điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Ðảng bộ xã Lãng Công (Sông Lô).

Thôn Thành Công hiện có  222 hộ với trên 940 khẩu, trong đó có 172 hộ số đồng bào dân tộc Dao. Chi bộ có 25 đảng viên. Để từng bước lan tỏa việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ đã thường xuyên quan tâm chú trọng tới công tác bồi dưỡng giáo dục nâng cao nhận thức, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; luôn nêu cao vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Hàng năm, 100% đảng viên trong chi bộ đều tự xây dựng kế hoạch và cam kết thực hiện việc học và làm theo Bác để chi ủy theo dõi, kiểm tra, giám sát...

Cụ thể hóa việc làm theo Bác, Chi bộ tích cực vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hoá; áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi đem lại hiệu quả kinh tế cao. Phát triển trang trại chăn nuôi, trồng cây dược liệu... Chú trọng phát triển các ngành nghề dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp với quy mô và hình thức đa dạng, từ đó, tạo cơ hội việc làm cho hàng trăm lao động ở địa phương... Ngoài ra, chi bộ cũng thường xuyên tuyên truyền vận động đông đảo người dân tích cực chuyển đổi ngành nghề. Đến nay, trên địa bàn thôn đã có hơn 100 lao động đi làm việc ở các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, 10 người đi lao động xuất khẩu có thu nhập ổn định.

Với hướng đi đúng đắn đó, năm 2018, bình quân thu nhập của người dân trong thôn đạt trên 20 triệu đồng người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,3%; toàn thôn có trên 92% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Đồng chí Nguyễn Kim Tuyến, Bí thư Đảng ủy xã Lãng Công cho biết: Thành công lớn nhất của Chi bộ thôn Thành Công những năm qua chính là đã xây dựng được mối đoàn kết thống nhất, gắn bó trong chi bộ; thống nhất giữa tổ chức Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội và người dân. Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, đảng viên trong chi bộ luôn nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, biết tiếp thu, lắng nghe ý kiến của nhân dân để đề ra nghị quyết trúng đúng, hợp lòng dân. Khi triển khai thực hiện nhiệm vụ luôn làm tốt công tác vận động, tuyên truyền, luôn thể hiện sự công khai, dân chủ.

Phát huy thành tích đạt được, thời gian tới, bên cạnh việc duy trì đăng ký và thực hiện việc làm theo gương Bác với nội dung thiết thực, gắn với trách nhiệm, công việc hàng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên, Chi bộ tiếp tục duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ an ninh trật tự trên địa bàn.

Ngô Tuấn Anh

 

Các tin đã đưa ngày: