Lan tỏa những việc làm theo Bác ở Yên Dương

08/11/2018

Để việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có sức lan tỏa rộng rãi, Ban thường vụ Đảng ủy xã Yên Dương, huyện Tam Đảo đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung của chỉ thị tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Hằng tháng, BTV Đảng ủy xã lồng ghép các nội dung của chỉ thị với nghị quyết của Đảng bộ để tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, trong đó, chú trọng các chuyên đề gắn với đạo đức, tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên với nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và địa phương.

Trên cơ sở đánh giá, phân tích các nội dung làm theo của Chỉ thị 05, BTV Đảng ủy xã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, cơ quan, đơn vị tổ chức cho cán bộ, đảng viên lựa chọn, đăng ký những việc làm theo Bác gắn với chức trách, nhiệm vụ được phân công. Thường xuyên chú trọng chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức; phát huy tinh thần đoàn kết, vai trò trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ... Qua đó, đã tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức, hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức trong việc xây dựng chuẩn mực đạo đức, lối sống văn hóa, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua để quần chúng noi theo...

Nhiều năm qua, Chi bộ Trường tiểu học Yên Dương luôn được đánh giá là một trong những điển hình tiên tiến trong việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Đỗ Xuân Huy, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Cùng với việc lãnh đạo nâng cao chất lượng dạy và học, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đạo đức cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên luôn được chi bộ, Ban Giám hiệu nhà trường thường xuyên quan tâm chú trọng và tích cực triển khai thực hiện. Làm theo lời Bác Hồ dạy, mỗi cán bộ, giáo viên trong nhà trường luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt các chuẩn mực đạo đức nhà giáo; tích cực trau dồi kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ; chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo chuẩn kỹ năng kiến thức; luôn gắn bó, xây dựng tập thể Hội đồng sư phạm nhà trường đoàn kết, vững mạnh...

Ở thôn Đồng Quán, không chỉ riêng đội ngũ cán bộ, đảng viên mà nhận thức về việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ của mỗi người dân cũng ngày một lan tỏa. Minh chứng là việc người dân trong thôn đã tích cực tham gia đóng góp tiền, ngày công lao động, hiến đất xây dựng đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa, tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường... Đặc biệt, năm 2014, chi bộ, chính quyền thôn đã vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia xây dựng mô hình “Thắp sáng đường quê” được đông đảo nhân dân đồng tình, hưởng ứng. Bà con trong thôn đã tự nguyện đóng góp kinh phí mua sắm trang thiết bị và tham gia lao động để lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng trên tất cả các tuyến đường chính trong thôn. Nhờ những con đường luôn sáng điện vào ban đêm, đời sống sinh hoạt, sản xuất, giao thương hàng hóa của người dân thuận lợi hơn, mối quan hệ tình làng nghĩa xóm ngày càng được thắt chặt.

Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Yên Dương khẳng định: Việc đẩy mạnh học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn xã thời gian qua đã thực sự tạo chuyển biến rõ nét, toàn diện trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đội ngũ cán bộ, đảng viên đều thấm nhuần và nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Từ đó có ý thức tự giác rèn luyện, tu dưỡng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, chủ động khắc phục khuyết điểm; từng bước đổi mới tác phong, lề lối làm việc... Việc làm theo Bác đã thực sự thấm sâu vào các tầng lớp nhân dân với những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực. Qua đó tạo được sức lan tỏa sâu rộng.

Thời gian tới, bên cạnh việc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Đảng ủy xã sẽ tập trung chỉ đạo các cấp ủy chi bộ, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn việc làm theo Bác với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương. Phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, thôn dân cư; chú trọng phát hiện, nhân rộng những mô hình hay, những điển hình tiên tiến... Qua đó tạo không khí thi đua sôi nổi, cổ vũ động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực làm theo Bác.

Ngô Tuấn Anh

Các tin đã đưa ngày: