Gắn cuộc vận động “hai không” với “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Trường THPT Trần Phú hiện có tổng số 77 cán bộ, giáo viên và 1.549 học sinh. Trong những năm qua nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc dạy thực chất, học thực chất

Trường THPT Trần Phú hiện có tổng số 77 cán bộ, giáo viên và 1.549 học sinh. Trong những năm qua nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc dạy thực chất, học thực chất, Nhà trường đã triển khai thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” tới toàn thể cán bộ, giáo viên trong toàn trường. Đặc biệt, từ khi cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" được phát động, Chi bộ và các đoàn thể của Trường đã tích cực triển khai tới các cán bộ, giáo viên, học sinh trong toàn trường. Ban giám hiệu Nhà trường gắn việc thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" với cuộc vận động “hai không” năm học 2007-2008 thành một nội dung trọng tâm của quá trình dạy và học trong nhà trường. Nhà trường đã triển khai thực hiện bằng những nội dung cụ thể như: phân công giáo viên phụ trách, theo dõi về giáo dục ngoài giờ, giáo dục tập thể, hướng nghiệp, ngoài giờ lên lớp; chỉ đạo theo dõi hoạt động dạy và học; theo dõi việc rèn luyện tác phong, đạo đức, ý thức học tập và chấp hành pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành, của trường; chỉ đạo theo dõi hoạt động thi đua của các khối, lớp học và theo dõi hoạt động của các tổ giáo viên bộ môn và các em học sinh.
 

Trong quá trình triển khai thực hiện các cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", đối với cán bộ, giáo viên, Nhà trường luôn chú trọng tuyên truyền, vận động giáo viên nêu cao lối sống gương mẫu, đề cao tinh thần tự học, tự rèn luyện, nâng cao phẩm chất, năng lực và đạo đức của người thầy. Đặc biệt, việc rèn luyện đức tính cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư của người thầy làm tấm gương cho học sinh noi theo là việc làm cần thiết, có ý nghĩa trong công tác giáo dục đối với thế hệ trẻ ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Học tập tấm gương của Bác Hồ về tình yêu thương con người, và hiểu được ý nghĩa lời dạy của Bác “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”, cán bộ, giáo viên Nhà trường luôn quan tâm chăm lo giáo dục cho học sinh để các em ngày càng hoàn thiện về “đức, trí, văn, thể, mỹ”.Xuất phát từ những việc làm trên, vừa qua, Trường THPT Trần Phú được BTV Tỉnh Đoàn chọn là đơn vị làm điểm  tổ chức lễ ra mắt mô hình Sổ vàng nhật ký làm theo lời Bác. Sổ vàng nhật ký đã được triển khai tới 100% chi đoàn trong nhà trường, thông qua cuốn sổ vàng giúp các bạn ĐVTN ghi lại những việc tốt đã làm được trong học tập, sinh hoạt ở nhà trường, gia đình và xã hội và đặc biệt gắn với việc thực hiện cuộc vận động “hai không” với 4 nội dung trọng tâm là: “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích, nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và việc cho học sinh không đạt chuẩn lên lớp” gắn liền với thực hiện Chỉ thị số 06/CT-T.Ư của Bộ Chính trị về cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Thông qua đội ngũ giáo viên, qua tổ chức đoàn, đoàn viên thanh niên, học sinh trong trường được tuyên truyền thực hiện các cuộc vận động trên với ý thức tự giác cao. Hầu hết học sinh đã nâng cao ý thức và ý chí học tập, rèn luyện vì bản thân, gia đình và xã hội; chú trọng tu dưỡng về phẩm chất đạo đức, hành vi ứng xử, tuân thủ nội quy của nhà trường và pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia công tác xã hội và các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Để cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" ngày càng có chiều sâu , theo kế hoạch thời gian tới nhà trường sẽ tổ chức bình chọn những cuốn sổ vàng nhật ký được ghi chép công phu, có nội dung phong phú và những câu chuyện hay để biểu dương khen thưởng, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động học sinh ký cam kết thực hiện cuộc vận động “hai không” với 4 nội dung gắn liền với cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 

Tuấn Anh

Các tin đã đưa ngày: