Khách sạn Kim Vũ

Địa chỉ: số 773 đường Mê Linh – Khai Quang – thành phố Vĩnh Yên – tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại: 0211.3847225; Khách sạn 1 sao

Khách sạn Phương Hoa

Địa chỉ: số 47 phố Chùa Hà – Định Trung – thành phố Vĩnh Yên – tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại: 0211.3.845.999; Khách sạn 1 sao

Khách sạn Hoàng Gia

Địa chỉ: số 179 đường Tần Quốc Tuấn – phường Đống Đa – thành phố Vĩnh Yên – tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại: 0211.3861432; Khách sạn 1 sao

Khách sạn Kim Anh

Địa chỉ: số 1 đường Nguyễn Tất Thành – phường Tích Sơn – thành phố Vĩnh Yên – tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại: 0211.6270999; Khách sạn 1 sao

Khách sạn Hồng Ngọc

Địa chỉ: đường Mê Linh – phường Khai Quang – thành phố Vĩnh Yên – tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại: 0211.3860891; Khách sạn 1 sao

Các tin đã đưa ngày: