Khách sạn Phương Hoa

05/01/2012

 Địa chỉ: số 47 phố Chùa Hà - Định Trung - thành phố Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.3.845.999
Khách sạn 1 sao

 

 

Các tin đã đưa ngày: