Khách sạn Anh Đào

Địa chỉ: thị trấn Tam Đảo – huyện Tam Đảo – tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại: 0211.3824.209

Khách sạn Tam Đảo Star

Địa chỉ: thị trấn Tam Đảo – huyện Tam Đảo – tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại: 0211.3824.246

Khách sạn Hanvet

Địa chỉ: Khu 1 thị trấn Tam Đảo - huyện Tam Đảo - tỉnh Vĩnh Phúc. Điện Thoại: 0211.3816.868 Fax: 0211.3824.678 Khách sạn 2 sao

Khách sạn Suối Bạc

Địa chỉ: thị trấn Tam Đảo – huyện Tam Đảo – tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại: 0211.3824.275 Khách sạn 2 sao

Khách sạn Gia Lê

Địa chỉ: Khu 1 thị trấn Tam Đảo – huyện Tam Đảo – tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại: 0211.3382.469

Khách sạn Hồng Minh

Địa chỉ: Khu 1 thị trấn Tam Đảo – huyện Tam Đảo – tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại: 0211.3824.355

Khách sạn Kim Liên

Địa chỉ: thị trấn Tam Đảo – huyện Tam Đảo – tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại: 0211.3824.320

Resort Benvedere

Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo – Huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại: 0211.3.824.149

Khách sạn Anh Đức

Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc; Điện Thoại: 0211.3824.898

Khách sạn Hương Rừng

Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo, Vĩnh Phúc; Điện thoại: 0211.3824.333

Các tin đã đưa ngày: