Khách sạn Kim Liên

16/10/2014
Địa chỉ: thị trấn Tam Đảo – huyện Tam Đảo – tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại: 0211.3824.320

Các tin đã đưa ngày: