Khách sạn Hồng Minh

16/10/2014
Địa chỉ: Khu 1 thị trấn Tam Đảo – huyện Tam Đảo – tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại: 0211.3824.355

Các tin đã đưa ngày: