Quyết định số 390/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 của UBND tỉnh về việc bổ sung danh mục dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT (Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh) trên địa bàn tỉnh năm 2016

03/02/2016

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: