Ông Nguyễn Văn Tuấn (đại diện Công ty TNHH Sông Hồng Vĩnh Phúc) ở thôn Nho Lâm, xã Tam Hồng: Đề nghị thi hành Bản án dân sự phúc thẩm số 14/2017/DSPT ngày 17/4/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về tranh chấp hợp đồng mua bán tài sản...

20/08/2021

UBND tỉnh trả lời: Giao Cục Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh chủ trì cùng Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc làm việc với UBND xã Trung Kiên để giải quyết nội dung đề nghị của Công ty theo quy định, xong trong tháng 8/2021. Báo cáo kết quả với UBND tỉnh.

 

Các tin đã đưa ngày: