Ông Nguyễn Mạnh Tiến, thôn Lũng Thượng, xã Tam Hồng: Đề nghị thi hành án đối với 04 vụ việc để bàn giao tài sản (02 tài sản) cho người mua trúng đấu giá

13/07/2021

Ông Nguyễn Mạnh Tiến ở thôn Lũng Thượng, xã Tam Hồng: Đề nghị thi hành án đối với 04 vụ việc: ông Phạm Đức Chiến và bà Nguyễn Thị Thủy ở phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên; ông Phạm Công Vinh và bà Hoàng Thị Sửu (là bố mẹ của bà Phạm Thị Bình) ở phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên; ông Đặng Văn Hùng ở xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch để bàn giao tài sản (02 tài sản) cho người mua trúng đấu giá.

Nội dung 2: Tố cáo bà Phùng Thị Phẩm ở xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương xây dựng lấn chiếm đất công.

Nội dung 3: Kiến nghị thực hiện Văn bản số 4926/UBND-KTN ngày 05/11/2020 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc giải quyết đề nghị của UBND phường Bạch Hạc về việc bàn giao lại số diện tích đất xã Bồ Sao, huyện Vĩnh Tường đang xâm canh.

Nội dung 4: Tố cáo Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh Tam Dương có hành vi vi phạm pháp luật về giải quyết chậm thời hạn trả kết quả cấp Giấy chứng nhận QSDĐ của ông Phùng Viết Thắng ở đội 2, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

Nội dung 5: Tố cáo một số hộ dân xây dựng nhà cửa, công trình phụ trái phép trên đất nông nghiệp từ năm 2017 đến 2020 tại khu vực Hốc Và, thôn Man Để, xã Tam Hồng.

Nội dung 6: Kiến nghị UBND xã Tam Hồng và UBND huyện Yên Lạc tổ chức thực hiện Thông báo số 50/TB-UBND ngày 31/3/2021 của UBND huyện Yên Lạc về kết quả giải quyết tố cáo.

UBND tỉnh trả lời:

Nội dung 1: - Giao Cục Thi hành án dân sự tỉnh tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm để bàn giao tài sản cho ông Nguyễn Mạnh Tiến theo đúng quy định của pháp luật.

- Giao Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Lập Thạch xây dựng kế hoạch bảo vệ cưỡng cưỡng chế đối với 02 tài sản ở xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch theo quy định.

Nội dung 2: Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Tam Dương chỉ đạo kiểm tra, xử lý dứt điểm vụ việc theo quy định, xong trong tháng 8/2021.

Nội dung 3: Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường, UBND xã Bồ Sao khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 9342/UBND-NN5 ngày 11/12/2020. Báo cáo kết quả với UBND tỉnh, xong trong tháng 8/2021.

Nội dung 4: Chuyển đơn, giao Giám đốc Sở TN&MT giải quyết theo thẩm quyền.

Nội dung 5: Giao Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc chỉ đạo kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nội dung 6: Giao Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc tổ chức thực hiện kết luận nội dung tố cáo theo quy định.

 

Các tin đã đưa ngày: