Ông Nguyễn Văn Tuấn (đại diện Công ty TNHH Sông Hồng Vĩnh Phúc), thôn Nho Lâm, xã Tam Hồng: Đề nghị thi hành Bản án dân sự phúc thẩm số 14/2017/DSPT ngày 17/4/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về tranh chấp hợp đồng mua bán tài sản (02 cây sưa).

13/07/2021

Ông Nguyễn Văn Tuấn (đại diện Công ty TNHH Sông Hồng Vĩnh Phúc) ở thôn Nho Lâm, xã Tam Hồng: Đề nghị thi hành Bản án dân sự phúc thẩm số 14/2017/DSPT ngày 17/4/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về tranh chấp hợp đồng mua bán tài sản (02 cây sưa).

UBND tỉnh trả lời:

Đề nghị ông Nguyễn Văn Tuấn cung cấp Biên bản của các hộ dân đồng ý ủy quyền cho UBND xã Trung Kiên bán 02 cây gỗ sưa đã chết tại Miếu Đức Bà, làng Mai Khê, xã Trung Kiên; viện dẫn căn cứ quy định của pháp luật (nêu rõ điều, khoản) quy định chỉ có 60% công dân ủy quyền thì UBND xã Trung Kiên có quyền bán 02 cây gỗ sưa, gửi Ban Tiếp công dân tỉnh để báo cáo Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

 

Các tin đã đưa ngày: