Ông Nguyễn Mạnh Tiến ở thôn Lũng Thượng, xã Tam Hồng đề nghị thi hành án đối với 04 vụ việc; tố cáo bà Phùng Thị Phẩm ở xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương xây dựng lấn chiếm đất công...

16/04/2021

Chi tiết phản ánh:

Ông Nguyễn Mạnh Tiến ở thôn Lũng Thượng, xã Tam Hồng khiếu nại một số nội dung sau:

Nội dung 1: Đề nghị thi hành án đối với 04 vụ việc: ông Phạm Đức Chiến và bà Nguyễn Thị Thủy ở phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên; ông Phạm Công Vinh và bà Hoàng Thị Sửu (là bố mẹ của bà Phạm Thị Bình) ở phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên; ông Đặng Văn Hùng ở xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch để bàn giao tài sản (02 tài sản) cho người mua trúng đấu giá là ông Nguyễn Mạnh Tiến.

Nội dung 2: Tố cáo bà Phùng Thị Phẩm ở xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương xây dựng lấn chiếm đất công.

Nội dùng 3: Kiến nghị thực hiện Văn bản số 4926/UBND-KTN ngày 05/11/2020 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc giải quyết đề nghị của UBND phường Bạch Hạc về việc bàn giao lại số diện tích đất xã Bồ Sao, huyện Vĩnh Tường đang xâm Canh.

Nội dung 4: Tố cáo ông Triệu Khanh - Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Tam Dương có hành vi vi phạm pháp luật về giải quyết chậm thời hạn, cố tình không đính chính sai sót trên giấy chứng nhận QSDĐ của ông Nguyễn Văn Quân (vợ là Trần Thị An) ở xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương.

Nội dung 5: Kiến nghị UBND huyện Tam Dương thực hiện Văn bản số 377/STNMT-VPĐKĐĐ ngày 17/02/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thống nhất giải quyết cấp đổi GCNQSDĐ cho hộ ông Nguyễn Văn Quân và bà Lê Thị Thủy ở xã Đạo Tú, huyện Tam Dương.

Nội dung 5: Kiến nghị UBND huyện Tam Dương thực hiện Văn bản số 377/STNMT-VPĐKĐĐ ngày 17/02/2021 của Sở TN&MT về việc thống nhất giải quyết cấp đổi GCNQSDĐ cho hộ ông Nguyễn Văn Quân và bà Lê Thị Thủy ở xã Đạo Tú, huyện Tam Dương.

Nội dung 6: Tố cáo một số hộ dân xây dựng nhà cửa, công trình phụ trái phép trên đất nông nghiệp từ năm 2017 đến 2020 tại khu vực Hốc Và, thôn Man Để, xã Tam Hồng.

UBND tỉnh trả lời:

Nội dung 1: Giao Cục Thi hành án dân sự tỉnh tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm để bàn giao tài sản cho ông Nguyễn Mạnh Tiến theo đúng quy định của pháp luật.

Nội dung 2: Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Tam Dương chỉ đạo kiểm tra, xử lý dứt điểm vụ việc theo quy định, xong trong tháng 5/2021.

Nội dung 3: Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường, UBND xã Bồ Sao khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 9342/UBND-NN5 ngày 11/12/2020.

Nội dung 4: Chuyển đơn, giao Giám đốc Sở TN&MT xem xét, giải quyết theo đúng quy định của Luật Tố cáo.

Nội dung 5: Giao Chủ tịch UBND huyện Tam Dương xem xét, giải quyết, xong trong tháng 5/2021.

Nội dung 6: Giao Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc chỉ đạo kiểm tra, giải quyết theo quy định của pháp luật.

 

Các tin đã đưa ngày: