Bà Vũ Thị Ninh cùng 04 công dân thôn Giã Bàng, xã Tồ Lỗ: tố cáo một số hộ dân lấn, chiếm diện tích đất quy hoạch để trồng cây xanh...

16/04/2021

Chi tiết phản ánh:

Bà Vũ Thị Ninh cùng 04 công dân thôn Giã Bàng, xã Tồ Lỗ:

- Tố cáo một số hộ dân lấn, chiếm diện tích đất quy hoạch để trồng cây xanh (từ ô 01 đến ô 04), đất đầu mối kỹ thuật (diện tích 889 m2), đất công cộng (diện tích 1.150 m2) để xây dựng nhà xưởng và để hàng tại Cụm Công nghiệp Tề Lỗ.

- Tố cáo 05 hộ dân không có đất nông nghiệp bị thu hồi tại Cụm Công nghiệp Tề Lỗ nhưng được giao, cho thuê đất tại Cụm Công nghiệp Tề Lỗ là trái với Phương án 1710/PA-UBND ngày 28/10/2013 của UBND huyện Yên Lạc.

- Tố cáo Ban Quản lý dự án Cụm Công nghiệp Tề Lỗ thu tiền lắp đặt công tơ điện của các hộ tại Cụm Công nghiệp Tề Lỗ trái quy định.

- Phản ánh việc xây dựng trạm biến áp số 1 và số 2 (35KVA) không đúng quy hoạch tỉ lệ 1/500 đã được UBND huyện Yên Lạc phê duyệt tại Quyết định số 1435/QĐ-CT ngày 16/9/20210. Yêu cầu giải quyết di chuyển trạm biến áp số 01 về đúng vị trí đã được UBND huyện Yên Lạc phê duyệt tại Quyết định số 1435/QĐ-CT ngày 16/9/20210 và sử dụng diện tích 562 m2 đất (trước khuôn viên nhà điều hành Ban quản lý) để trồng cây xanh.

UBND tỉnh trả lời: Chuyển đơn, giao Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. Báo cáo kết quả giải quyết với UBND tỉnh, xong trước ngày 30/5/2021.

 

Các tin đã đưa ngày: