Ông Nguyễn Văn Tuấn (đại diện Công ty TNHH Sông Hồng Vĩnh Phúc) ở thôn Nho Lâm, xã Tam Hồng: Đề nghị thi hành Bản án dân sự phúc thẩm số 14/2017/DSPT ngày 17/4/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh

18/03/2021

Chi tiết phản ánh:

Ông Nguyễn Văn Tuấn (đại diện Công ty TNHH Sông Hồng Vĩnh Phúc) ở thôn Nho Lâm, xã Tam Hồng: Đề nghị thi hành Bản án dân sự phúc thẩm số 14/2017/DSPT ngày 17/4/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về tranh chấp hợp đồng mua bán tài sản (02 cây sưa).

UBND tỉnh trả lời:

- Chuyển đơn, giao Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh rà soát lại toàn bộ hồ sơ vụ việc, chủ trì làm việc với UBND xã Trung Kiên và người đại diện Công ty TNHH Sông Hồng Vĩnh Phúc để giải quyết dứt điểm vụ việc.

- Giao Giám đốc Sở Tài chính kiểm tra, xác định tài sản (02 cây sưa) tại di tích lịch sử văn hóa Miếu Đức Bà, xã Trung Kiên, huyện Yên Lạc thuộc quyền quản lý, sử dụng, định đoạt của ai? Việc xử lý tài chính sau khi bán 02 cây sưa?

Yêu cầu các đơn vị thực hiện, báo cáo Trưởng ban Chỉ đạo thi hành án tỉnh, xong trước ngày 20/3/2021. Giao Trưởng ban Chỉ đạo thi hành án tỉnh chủ trì họp nghe các đơn vị nêu trên báo cáo để chỉ đạo, giải quyết.

 

Các tin đã đưa ngày: