Ông Nguyễn Mạnh Tiến ở thôn Lũng Thượng, xã Tam Hồng: Đề nghị thi hành án đối với 05 vụ việc: ông Phạm Đức Chiến và bà Nguyễn Thị Thủy ở phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên; ông Phạm Công Vinh và bà Hoàng Thị Sửu...

18/01/2021

Chi tiết phản ánh:

Ông Nguyễn Mạnh Tiến ở thôn Lũng Thượng, xã Tam Hồng:

Nội dung 1: Đề nghị thi hành án đối với 05 vụ việc: ông Phạm Đức Chiến và bà Nguyễn Thị Thủy ở phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên; ông Phạm Công Vinh và bà Hoàng Thị Sửu (là bố mẹ của bà Phạm Thị Bình) ở phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên; ông Đào Quang Ngà ở xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch; ông Đặng Văn Hùng ở xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch để bàn giao tài sản (02 tài sản) cho người mua trúng đấu giá là ông Nguyễn Mạnh Tiến.

Nội dung 2: Tố cáo bà Phùng Thị Phẩm ở xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương xây dựng lấn chiếm đất công.

Nội dung 3: Kiến nghị thực hiện Văn bản số 4926/UBND-KTN ngày 05/11/2020 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc giải quyết đề nghị của UBND phường Bạch Hạc về việc bàn giao lại số diện tích đất xã Bồ Sao, huyện Vĩnh Tường đang xâm Canh.

Nội dung 4: Tố cáo ông Hoàng Văn Dũng - Phó Bí thư Huyện ủy Yên Lạc nói tại nơi công cộng việc ông Tiến viết đơn tố cáo 10 hộ dân Lũng Thượng, xã Tam Hồng xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp tại xã Tam Hồng,..

Nội dung 5: Đề nghị cấp GCNQSDĐ của ông Hoàng Đức Huy (vợ bà Lữ Thị Hiển) ở xã Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường (ông Tiến được ủy quyền).

UBND tỉnh trả lời: Nội dung 1: Giao Cục Thi hành án dân sự tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm để bàn giao tài sản cho ông Nguyễn Mạnh Tiến theo đúng quy định của pháp luật.

Nội dung 2: Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Tam Dương chỉ đạo kiểm tra, xử lý dứt điểm vụ việc theo quy định, xong trong tháng 03/2021.

Nội dung 3: Giao UBND huyện Vĩnh Tường, UBND xã Bồ Sao khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 9342/UBND- NN5 ngày 11/12/2020.

Nội dung 4: Chuyển đến UBKT Tỉnh ủy xem xét, giải quyết theo quy định.

Nội dung 5: Giao Giám đốc Sở TN&MT chỉ đạo giải quyết, xong trước ngày 25/01/2021.

 

Các tin đã đưa ngày: