Ông Vũ Văn Chính và ông Dương Đức Phượng ở thôn Nội, xã Văn Tiến: Kiến nghị xóa bỏ Hợp tác xã điện xã Văn Tiến để các hộ dân được ký hợp đồng mua điện trực tiếp với ngành điện lực

17/11/2020

Chi tiết phản ánh:

Ông Vũ Văn Chính và ông Dương Đức Phượng ở thôn Nội, xã Văn Tiến: Kiến nghị xóa bỏ Hợp tác xã điện xã Văn Tiến để các hộ dân được ký hợp đồng mua điện trực tiếp với ngành điện lực; kiểm tra Hợp tác xã điện xã Văn Tiến về việc thu, chi tài chính và bán đồng hồ điện cho nhân dân.

UBND tỉnh trả lời: 

Chuyển đơn, giao Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc chỉ đạo giải quyết theo quy định, báo cáo kết quả giải quyết với UBND tỉnh.

 

Các tin đã đưa ngày: