Ông Nguyễn Mạnh Tiến ở thôn Lũng Thượng, xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc

17/11/2020

Chi tiết phản ánh:

Ông Nguyễn Mạnh Tiến ở thôn Lũng Thượng, xã Tam Hồng:

Nội dung 1: Đề nghị thi hành án đối với 04 vụ việc: ông Phạm Đức Chiến và bà Nguyễn Thị Thủy ở phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên; ông Phạm Công Vinh và bà Hoàng Thị Sửu (là bố mẹ của bà Phạm Thị Bình) ở phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên; ông Đào Quang Ngà ở xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch; ông Đặng Văn Hùng ở xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch để bàn giao tài sản cho người mua trúng đấu giá là ông Nguyễn Mạnh Tiến.

Nội dung 2: Tố cáo bà Phùng Thị Phẩm ở xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương xây dựng lấn chiếm đất công.

Nội dung 3: Không đồng ý với kết luận giám định tài sản do ông Hoàng Văn Nhiệm - Phó Giám đốc Sở Tài chính - Chủ tịch Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Vĩnh Phúc ký liên quan đến việc bà Phùng Thị Phẩm đập phá tài sản của ông Nguyễn Mạnh Tiến.

Nội dung 4: Không đồng ý với Thông báo số 123/TB-UBND ngày 09/6/2020 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông báo không thụ lý giải quyết tố cáo.

Nội dung 5: Đề nghị tổ chức thực hiện Kết luận số 02/KL-UBND ngày 30/3/2018 của Chủ tịch UBND xã Tam Hồng và Kết luận số 1633/KL-UBND ngày 22/10/2018 của Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc.

Nội dung 6: Không đồng ý với Thông báo số 70/TB-UBND ngày 26/6/2019 của Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc về việc không thụ lý tố cáo tiếp.

Nội dung 7: Không đồng ý với Thông báo số 1606/TB-UBND ngày 17/10/2019 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Tam Dương về việc không thụ lý tố cáo tiếp.

Nội dung 8: Kiến nghị chỉ đạo ƯBND xã Bồ Sao, UBND huyện Vĩnh Tường tổ chức thực hiện Kết luận số 165/KL-CCTL ngày 27/6/2019 và số 360/KL-CCTL ngày 31/12/2019 của Chi cục Thủy lợi - Sở NN&PTNN tỉnh Vĩnh Phúc; xử lý tháo dỡ, giải tỏa công trình xây dựng trái phép của ông Nguyễn Thanh Tùng trong khu vực hành lang bảo vệ đê điều thoát lũ ở Bờ Chè, thôn Mới, xã Bồ Sao, huyện Vĩnh Tường.

UBND tỉnh trả lời:

Nội dung 1: Giao Cục Thi hành án dân sự tỉnh chỉ đạo giải quyết để bàn giao tài sản cho ông Nguyễn Mạnh Tiến theo quy định.

Nội dung 2: Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Tam Dương chỉ đạo kiểm tra, xử lý dứt điểm vụ việc theo quy định.

Nội dung 3: Hướng dẫn ông Nguyễn Mạnh Tiến thực hiện theo Văn bản số 5145/UBND-TD5 ngày 09/7/2019 của UBND tỉnh để được xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật.

Nội dung 4: Trường hợp ông Nguyễn Mạnh Tiến có tình tiết, chứng cứ mới làm thay đổi nội dung vụ việc thì làm đơn tố cáo gửi Chủ tịch UBND tỉnh để xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật.

Nội dung 5: Yêu cầu UBND huyện Yên Lạc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 3781/UBND-TD1 ngày 27/5/2019 về giải quyết đề nghị của một số hộ dân xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc.

Nội dung 6: Trường hợp ông Nguyễn Mạnh Tiến có tình tiết, chứng cứ mới làm thay đổi nội dung vụ việc thì làm đơn tố cáo gửi Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc để được thụ lý giải quyết theo quy định pháp luật.

Nội dung 7: Trường hợp ông Nguyễn Mạnh Tiến có chứng cứ, tình tiết mới làm thay đổi nội dung vụ việc thì làm đơn tố cáo gửi Chủ tịch UBND huyện Tam Dương để được thụ lý giải quyết theo quy định pháp luật.

Nội dung 8: Giao UBND huyện Vĩnh Tường chỉ đạo UBND xã Bồ Sao khẩn trương xử lý, giải quyết dứt điểm vụ việc theo quy định.

 

Các tin đã đưa ngày: