Ông Nguyễn Đình Kỳ ở thôn Nhân Lý, xã Tề Lỗ: Đề nghị bố trí quỹ đất ở để giao trả cho gia đình khi thực hiện Kết luận số 939/KL-CT ngày 09/8/2012 của Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc

16/09/2020

Chi tiết phản ánh:

Ông Nguyễn Đình Kỳ ở thôn Nhân Lý, xã Tề Lỗ: Đề nghị bố trí quỹ đất ở để giao trả cho gia đình khi thực hiện Kết luận số 939/KL-CT ngày 09/8/2012 của Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc về việc xác minh sử dụng diện tích đất ao Bạch, thôn Nhân Lý, xã Tề Lỗ.

UBND tỉnh trả lời:

Chuyển đơn, giao Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc chỉ đạo kiểm tra, làm việc với UBND xã Tề Lỗ để bàn biện pháp giải quyết dứt điểm, không để công dân khiếu kiện vượt cấp, báo cáo kết quả giải quyết với UBND tỉnh, xong trước ngày 30/10/2020.

 

Các tin đã đưa ngày: