Ông Phạm Văn Thanh ở khu 6 Đông, thị trấn Yên Lạc: Tố cáo hộ ông Đại Quốc Chương ở tổ dân phố 1 Đông, thị trấn Yên Lạc và ông Phạm Văn Đạt ở tổ dân phố 4, thị trấn Yên Lạc lấn đất và xây dựng trái phép...

20/07/2020

Chi  tiết phản ánh: Ông Phạm Văn Thanh ở khu 6 Đông, thị trấn Yên Lạc: Tố cáo hộ ông Đại Quốc Chương ở tổ dân phố 1 Đông, thị trấn Yên Lạc và ông Phạm Văn Đạt ở tổ dân phố 4, thị trấn Yên Lạc lấn đất và xây dựng trái phép làm cho 10 hộ dân không có đường đi xuống ruộng để canh tác.

UBND tỉnh trả lời: Chuyển đơn, giao Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc chỉ đạo xử lý dứt điểm theo quy định của pháp luật, xong trước ngày 30/8/2020.

Các tin đã đưa ngày: