Bà Dư Thị Bắc ở thị trấn Yên Lạc kiến nghị tổ chức thực hiện Kết luận số 47/KL-TTr ngày 31/5/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra việc thực hiện Dự án Trung tâm thương mại Bình Xuyên; tố cáo ông Nguyễn Văn Hợp - Chủ Công ty cổ phần đầu tư Sông Hồng.

18/06/2020

Chi tiết phản ánh:

Bà Dư Thị Bắc ở thị trấn Yên Lạc: Nội dung 1: Kiến nghị tổ chức thực hiện Kết luận số 47/KL-TTr ngày 31/5/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra việc thực hiện Dự án Trung tâm thương mại Bình Xuyên tại huyện Bình Xuyên và Kết luận thanh tra số 99/KL-TTr ngày 23/4/2019 của UBND tỉnh về việc chấp hành pháp luật đất đai, bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Yên Lạc - Thăng Long chủ đầu tư Dự án Cụm công nghiệp Yên Lạc và Dự án chợ - trung tâm thương mại Yên Lạc; Nội dung 2: Tố cáo ông Nguyễn Văn Hợp - Chủ Công ty cổ phần đầu tư Sông Hồng Thăng Long 2 chiếm đoạt 3.000 m2 đất công để xây dựng công trình gồm khu vui chơi và nhà hàng Phở Lý Quốc Sư; Nội dung 3: Không đồng ý việc thu hồi, bồi thường khi Nhà nước thu hồi 78,7 m2 đất tại Cụm Công nghiệp Yên Lạc của ông Nguyễn Văn Kim, bà Nguyễn Thị Huệ thường trú ở thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc (Nội dung này bà Dư Thị Bắc được ông Nguyễn Văn Kim và bà Nguyễn Thị Huệ ủy quyền).

UBND tỉnh trả lời:

Nội dung 1:

- Đối với Dự án Trung tâm thương mại Bình Xuyên yêu cầu các Sở, ngành: TN&MT, Xây dựng, Công Thương, Tài chính, Thanh tra tỉnh thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 1411/UBND-NC2 ngày 05/3/2020.

- Đối với Dự án Cụm công nghiệp Yên Lạc và Dự án Chợ - Trung tâm thương mại Yên Lạc: Yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục thuế tỉnh, UBND thị trấn Yên Lạc, UBND huyện Yên Lạc, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Yên Lạc - Thăng Long thực hiện Kết luận thanh tra số 99/KL-TTr ngày 23/4/2019 của UBND tỉnh.

Nội dung 2: UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương khẩn trương kiểm tra, rà soát thật kỹ các nội dung, báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

Nội dung 3: Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2123/UBND-TD3 ngày 27/3/2020.

Giao Thanh tra tỉnh đôn đốc, giám sát việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị nêu trên và thường xuyên tổng họp báo cáo UBND tỉnh.

 

Các tin đã đưa ngày: