Đình chỉ giải quyết khiếu nại của bà Phan Thị Đạ ở thôn Phương Trù, xã Yên Phương, huyện Yên Lạc

12/06/2020

Ngày 10/6/2020, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 1321/QĐ-UBND về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của bà Phan Thị Đạ ở thôn Phương Trù, xã Yên Phương, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc với lý do bà Phan Thị Đạ có đơn xin rút toàn bộ nội dung Đơn khiếu nại vì thiếu hiểu biết pháp luật.

Trước đó bà Phan Thị Đạ đã có đơn gửi các cơ quan chức năng khiếu nại Quyết định số 1747/QĐ-UBND ngày 07/5/2019 của UBND huyện Yên Lạc về việc công nhận quyền sử dụng đất cho ông Phan Văn Bị và bà Phan Thị Đạ, không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc tại Quyết định số 782/QĐ-UBND ngày 05/3/2020.

Chi tiết nội dung Quyết định xem tại đây./.

 

 

Các tin đã đưa ngày: