Bà Dư Thị Bắc ở thị trấn Yên Lạc kiến nghị tổ chức thực hiện Kết luận số 47/KL-TTr ngày 31/5/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra việc thực hiện Dự án Trung tâm thương mại Bình Xuyên

18/05/2020

Chi tiết phản ánh: Bà Dư Thị Bắc ở thị trấn Yên Lạc: Nội dung 1: Kiến nghị tổ chức thực hiện Kết luận số 47/KL-TTr ngày 31/5/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra việc thực hiện Dự án Trung tâm thương mại Bình Xuyên tại huyện Bình Xuyên; Nội dung 2: Tố cáo ông Nguyễn Văn Hợp - Chủ Công ty cổ phần đầu tư Sông Hồng Thăng Long 2 chiếm đoạt 3.000 m2 đất công để xây dựng công trình gồm khu vui chơi và nhà hàng Phở Lý Quốc Sư; Nội dung 3: Không đồng ý việc thu hồi, bồi thường khi Nhà nước thu hồi 78,7 m2 đất tại Cụm Công nghiệp Yên Lạc của ông Nguyễn Văn Kim, bà Nguyễn Thị Huệ thường trú ở thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc (Nội dung này bà Dư Thị Bắc được ông Nguyễn Văn Kim và bà Nguyễn Thị Huệ ủy quyền).

UBND tỉnh trả lời:

 Nội dung 1: Yêu cầu các Sở, ngành: TN&MT, Xây dựng, Công Thương, Tài chính, Thanh tra tỉnh thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 1411/UBND-NC2 ngày 05/3/2020.

Nội dung 2: Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương khẩn trương kiểm tra, rà soát thật kỹ các nội dung, báo cáo đề xuất ƯBND tỉnh xong trước ngày 30/5/2020.

Nội dung 3: Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2123/UBND-TD3 ngày 27/3/2020.

 

Các tin đã đưa ngày: