Ông Nguyễn Văn Tuấn (đại diện Công ty TNHH Sông Hồng Vĩnh Phúc) ở thôn Nho Lâm, xã Tam Hồng: Đề nghị thi hành Bản án dân sự phúc thẩm số 14/2017/DSPT ngày 17/4/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

18/05/2020

UBND tỉnh trả lời: Chuyển đơn, giao Cục Thi hành án dân sự tỉnh thực hiện ý kiến chỉ đạo của của UBND tỉnh tại Văn bản số 1626/UBND-TD6 ngày 13/3/2020.

Các tin đã đưa ngày: