Ông Trần Thế Tràng -thôn Dân Trù, xã Yên Phương tố cáo UBND xã Yên Phương quản lý, sử dụng tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi diện tích đất nông nghiệp và thông báo thu hồi đất trang trại của các hộ gia đình, cá nhân khi chưa có quy hoạch sử dụng đất...

23/03/2020

Chi tiết phản ánh:

Ông Trần Thế Tràng ở thôn Dân Trù, xã Yên Phương:

Nội dung 1: Tố cáo UBND xã Yên Phương quản lý, sử dụng tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi diện tích đất nông nghiệp 95% khó chia của nhân dân để lại khi thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án: Đê Trung ương, Sân vận động, Nhà văn hóa sai mục đích, gây thất thoát tiền của nhân dân, không đồng ý Văn bản trả lời số 2343/STC - QLGCS ngày 29/11/2019 của Sở Tài chính vì tính thiếu 185.000.000 đồng và 2.000 m2 đất chưa tính bồi thường;

Nội dung 2: Tố cáo UBND xã Yên Phương thông báo thu hồi đất trang trại của các hộ gia đình, cá nhân khi chưa có quy hoạch sử dụng đất và quyết định thu hồi đất dẫn đến bỏ hoang không sản xuất, người dân thất nghiệp hơn hai năm không có việc làm.

Trả lời:

Xử lý: Nội dung 1: UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì với UBND huyện Yên Lạc, UBND xã Yên Phương kiểm tra, xác minh, làm việc với công dân, trả lời công dân, xong trước ngày 30/4/2020.

Nội dung 2: UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND Yên Lạc kiểm tra, rà soát lại vụ việc và trả lời công dân, xong trước ngày 30/4/2020.

 

Các tin đã đưa ngày: