Ông Đặng Kim Vân ở thôn Dân Trù, xã Yên Phương đề nghị giải quyết việc ông Đào Xuân Thu ở thôn Dân Trù, xã Yên Phương sử dụng 118,3 m2 đất có nguồn gốc của khu di tích Đình, Chùa thôn Dân Trù, xã Yên Phương ...

23/03/2020

Chi tiết phản ánh:

Ông Đặng Kim Vân ở thôn Dân Trù, xã Yên Phương: Đề nghị giải quyết việc ông Đào Xuân Thu ở thôn Dân Trù, xã Yên Phương sử dụng 118,3 m2 đất có nguồn gốc của khu di tích Đình, Chùa thôn Dân Trù, xã Yên Phương (diện tích đất này đã được UBND huyện Yên Lạc cấp GCNQSDĐ ngày 30/9/2001 cho hộ ông Đào Xuân Thu).

Trả lời:

UBND tỉnh yêu cầu ông Đặng Kim Vân thực hiện theo hướng dẫn của UBND tỉnh tại Văn bản số 8876/UBND-TD6 ngày 05/11/2019. Từ nay trở đi, UBND tỉnh sẽ từ chối tiếp và không tiếp nhận đơn, giải quyết liên quan đến nội dung này.

 

Các tin đã đưa ngày: