Ông Nguyễn Văn Thống ở thôn Dân Trù, xã Yên Phương tố cáo ông Trương Vĩnh Tân - Nguyên Chủ nhiệm HTXNN Dân Trù (giai đoạn 2011-2014) cùng UBND xã Yên Phương và tố cáo ông Nguyễn Xuân Thu - Nguyên Trưởng khu 4 (giai đoạn 2004-2007)

23/03/2020

Chi tiết phản ánh:

Ông Nguyễn Văn Thống ở thôn Dân Trù, xã Yên Phương:

- Nội dung 1: Tố cáo ông Trương Vĩnh Tân - Nguyên Chủ nhiệm HTXNN Dân Trù (giai đoạn 2011-2014) cùng UBND xã Yên Phương: Hợp lý hóa, hoàn thiện hồ sơ rút 371,7m2 tấm đan nắp đạy rãnh thoát nước còn thiếu, tương đương với số tiền là 44.000.000 đồng; Nhà nước hỗ trợ tiền dọn mương để phục vụ sản xuất nhưng chỉ nhập một phần vào quỹ HTX còn lại bỏ ngoài sổ sách kế toán;

Nội dung 2: Tố cáo ông Nguyễn Xuân Thu - Nguyên Trưởng khu 4 (giai đoạn 2004-2007) chiếm dụng số tiền 5.635.000đ sản phẩm của các hộ xã viên.

Trả lời:

UBND tỉnh giao Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Yên Lạc khẩn trương xem xét, giải quyết 02 nội dung nêu trên, trả lời công dân theo quy định; báo cáo kết quả giải quyết với UBND tỉnh xong trước ngày 30/4/2020.

 

Các tin đã đưa ngày: