Ông Nguyễn Thái Học, Đặng Kim Vân ở thôn Dân Trù, xã Yên Phương tố cáo Hợp tác xã nông nghiệp Dân Trù bán đất trái thẩm quyền đất đấu thầu nuôi trồng thủy sản thành đất thổ cư tại ao Thường Trực và ao Thanh Cát

23/03/2020

Trả lời:

Chủ tịch UBND tỉnh đã giải quyết hết thẩm quyền tại Kết luận số 2168/KL-UBND ngày 20/12/2000. Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc khẩn trương tổ chức thực hiện dứt điểm Kết luận này.

Các tin đã đưa ngày: