Ông Trần Văn In ở thôn Yên Thư, xã Yên Phương đề nghị tổ chức thi hành Bản án đã có hiệu lực pháp luật số 76/2016/DSPT ngày 21/9/2016 của Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

23/03/2020

Chi tiết phản ánh:

Ông Trần Văn In ở thôn Yên Thư, xã Yên Phương đề nghị tổ chức thi hành Bản án đã có hiệu lực pháp luật số 76/2016/DSPT ngày 21/9/2016 của Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc tranh chấp kiện đòi tài sản giữa nguyên đơn là UBND xã Yên Phương và bị đơn là ông Nguyễn Văn Thóc.

Trả lời:

Nội dung Bản án số 76/2016/DSPT ngày 21/9/2016 của Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc không liên quan đến quyền lợi của ông Trần Văn In.

 

Các tin đã đưa ngày: