Bà Dư Thị Bắc ở thị trấn Yên Lạc kiến nghị tổ chức thực hiện Kết luận số 47/KL-TTr của Chánh Thanh tra tỉnh; Tố cáo ông Nguyễn Văn Hợp - Chủ Công ty Cổ phần đầu tư Sông Hồng Thăng Long 2; Không đồng ý việc bồi thường 78,7 m2 đất tại CCN Yên Lạc

23/03/2020

Chi tiết phản ánh:

Bà Dư Thị Bắc ở thị trấn Yên Lạc: Nội dung 1: Kiến nghị tổ chức thực hiện Kết luận số 47/KL-TTr ngày 31/5/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra việc thực hiện Dự án Trung tâm thương mại Bình Xuyên tại huyện Bình Xuyên; Nội dung 2: Tố cáo ông Nguyễn Văn Hợp - Chủ Công ty Cổ phần đầu tư Sông Hồng Thăng Long 2 chiếm đoạt 3.000 m2 đất công để xây dựng công trình gồm khu vui chơi và nhà hàng Phở Lý Quốc Sư; Nội dung 3: Không đồng ý việc thu hồi, bồi thường khi Nhà nước thu hồi 78,7 m2 đất tại Cụm Công nghiệp Yên Lạc của ông Nguyễn Văn Kim, bà Nguyễn Thị Huệ thường trú ở thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc (Nội dung này bà Dư Thị Bắc được ông Nguyễn Văn Kim và bà Nguyễn Thị Huệ ủy quyền).

Trả lời:

Nội dung 1: UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành: TN&MT, Xây dựng, Công Thương, Tài chính, Thanh tra tỉnh thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 1411/UBND-NC2 ngày 05/3/2020.

Nội dung 2: UBND tỉnh yêu cầu Thanh tra tỉnh khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 5377/UBND-TD3 ngày 16/7/2019.

Nội dung 3: Sở Xây dựng đã đề xuất với UBND tỉnh tại Văn bản số 615/BC-SXD-TTXD ngày 6/3/2020.

UBND tỉnh sẽ họp nghe các sở, ngành liên quan báo cáo các nội dung nêu trên để xem xét, chỉ đạo giải quyết theo quy định.

 

Các tin đã đưa ngày: